Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SIK-2507 Oljevernledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi god innsikt og forståelse for hvordan den norske beredskapen mot forurensning er bygget opp. Det viser hvordan ansvaret for denne beredskapen fordeler seg på de forskjellige nivåer, offentlig og privat, regionalt og lokalt. Emnet omhandler beredskap i praksis, og hvilke utfordringer som knytter seg til innsats på de forskjellige nivåene.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis på 2 obligatoriske ukesamlinger. Det vil være ordinær forelesning og praktisk trening/øvelser. Det er helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

Arbeidskrav: 1 arbeidskrav (innleveringsoppgave), på 1000 - 1500 ord som må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering. Arbeidskravet skal løses individuelt.

Eksamen: Individuell 7 dagers skriftlig hjemmeeksamen.  Oppgavens lengde skal være på 2000 - 3000 ord.

Oppgaven vurderes etter bokstavkarakteren A - F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2014 Oljevernledelse 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning Steffen Greftegreff Kristiansen