Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SOA-1001 Innføring i sosialantropologi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Innhold

Emnet er en introduksjon til faget sosialantropologi. Emnet gir innsikt i:

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

 Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger som omfatter ca. 18 dobbelttimer og 7 dobbelttimer med seminar.

Forelesningene skal gi studentene en grunnleggende oversikt over fagets historie, viktige teoretiske retninger, analytiske begreper samt sentrale problemstillinger og tema innen sosialantropologi.

 

Seminarene skal gi studentene trening i å presentere og å diskutere faglige aspekter, mens semesteroppgaven skal gi studentene mulighet til å øke sine ferdigheter i akademisk skriving.

 

Det totale undervisningsomfanget er 27 dobbelttimer.


Eksamen

ARBEIDSKRAV:

En oppgave på ca. 1700 ord (ca. 5 sider). Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent etter en obligatorisk muntlig tilbakemelding med faglærer.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av to deler:

- En hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

- Muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Dato for eksamen

Muntlig prøve 13.12.2019;Hjemmeeksamen utlevering 22.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi 20 stp
Undervisning Høst 2019
Orienteringsmøte BA-SOA: Mandag 20. august klokken 12.15
Forelesning Første forelesning - se timeplan

f.aman. Trond Waage
forsker Bente Sundsvold
f.aman. Jorun Bræck Ramstad
f.aman. Bror Reinhardt Olsen
prof. Jon Ragnvald Schackt
f.aman. Jennifer Lynn Hays
Seminar Første skriveseminar - se timeplan -- Første seminar - se timeplan - NB! husk å melde deg på seminargruppe

Seminargr 1 stip. Daniel Andre Voll Rød
Seminargr 2 stip. Daniel Andre Voll Rød
Semesteroppgave Utlevering av semesteroppgave: Mandag 1. oktober. Innlevering av semesteroppgave: Mandag 8. oktober. Obligatorisk tilbakemelding på semesteroppgave: 18. - 25. oktober

Eksamen Utlevering av hjemmeeksamen: 15. november. Innlevering av hjemmeeksamen - 22. november, muntlig eksamen 11. og 12. desember

Frivillig filmseminar forsker Bente Sundsvold
Orienteringsmøte for bachelor i sosialantropologi f.aman. Jorun Bræck Ramstad
f.aman. Bror Reinhardt Olsen
prof. Jon Ragnvald Schackt
f.aman. Jennifer Lynn Hays