Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SOK-2007 Makroøkonomisk vekst - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Kurset har som mål å gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor teorier om økonomisk vekst. Kurset fokuserer på en analyse av hvordan nivå og vekst i BNP pr. innbygger bestemmes på lang sikt, samt hva dette betyr for forskjeller i velferd mellom ulike land. Kandidaten gis mulighet å lære teorier om hvordan investeringer i realkapital og i humankapital påvirker nivå og vekst i BNP pr. innbygger. I tillegg lærer kandidaten teorier kring hva som driver teknologisk utvikling, investeringer og gjennom hvilke kanaler som teknologi spres mellom land på lang sikt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Kandidaten

FERDIGHETER

Kandidaten

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer og en muntlig eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Kontinuasjonseksamen består av en muntlig eksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.  


Emnet overlapper disse emnene

SOK-2003 Makroøkonomi 5 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø prof. Hanna Andrea Mannberg
Seminar Tromsø prof. Hanna Andrea Mannberg