Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SSO-1011 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og yrkesrolle - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet introduseres studentene for sosionomers yrkesrolle på ulike arbeidsfelt. Sosialt arbeid i nordområdene med dets kontekstuelle og kulturelle aspekter vil være sentralt gjennom hele studiet. Profesjonsutøvelse og personlig dannelse er i fokus.

Studentene får innføring i profesjonens historie og verdigrunnlag og sosionomers rolle i samfunnet. Emnet tar for seg ulike etiske teorier, aktuelle verdier og normer og hvordan de henger 11 sammen. Ulike verdioppfatninger, menneskesyn, livssyn og kultur vektlegges. I tillegg omhandler emnet kommunikasjon på ulikt nivå.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kjenne til:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

SSO-1311 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og yrkesrolle 15 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Veronica Haug
f.aman. Siv Øvernes
f.lekt. Aud Kirsten Andersen Innjord
f.lekt. Merethe Giertsen
Annet f.lekt. Aud Kirsten Andersen Innjord
f.lekt. Else Målfrid Boine