Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

STE6228 Innemiljø - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Inneklima og innemiljø, samfunnsmessige konsekvenser av dårlig innemiljø, sammenhengen mellom helse, innemiljø og kroppens reaksjoner på ulike forurensninger, allergi og overfølsomhet, drift og vedlikehold, renhold og tilretteleggelse for renhold i bygninger, kvalitetsmål for og krav til innemiljøet, arbeidsmiljø, lover, regler og forskrifter, måle- og prøvetaking for overvåking og kontroll.

Atmosfærisk inneklima; gasskomponenter i atmosfærisk luft, fuktens betydning for innemiljøet forurensningskilder, muggsopp, emisjon fra bygningsmaterialer, ventilasjon, ventilasjons-effektivitet, rensing og filtrering av luft, beregning av nødvendige luftmengder mv.

Termisk inneklima; menneskets varmebalanse, temperaturforhold, komfort, beklednings- og aktivitetsnivå, PMV- og PPD-indeks mv.

Akustisk inneklima (hørsel, lydoppfatning, støy og vibrasjoner), aktinisk inneklima (belysning, blending, elektromagnetisk og radonstråling), mekanisk inneklima (sanseapparat, sikkerhet, ergonomi), samt psykososialt og estetisk inneklima.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

To uker á 5 arbeidsdager med daglige tavleforelesninger (lærerstyrt undervisning) med utstyrsdemonstrasjoner for å anskueliggjøre teori, etterfulgt av selvstendig arbeid (studentstyrt) i form av øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen og Vurdering

Skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100% av karakteren i faget. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Ingen hjelpemidler. Forutsetter at den obligatoriske øvingen er bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet. 


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 20.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Svein-Erik Sveen