Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SYP-2956 Jordmorvirksomhet i kommunehelsetjeneste - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på jordmorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Fokus for praksisstudiene er kvinnehelse. Dette innebefatter reproduktiv helse, prevensjonsveiledning, svangerskapsomsorg og selvstendig jordmor virksomhet. Praksisstudiene vil være knyttet til primærhelsetjenesten eller svangerskapsomsorg ved frittstående fødestuer . Erfaring og øvelse i svangerskapsomsorg og seleksjon av gravide/fødende til egnet fødested og nivå står sentralt.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har avanserte kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten skal kunne

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

NorskI hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Direkte brukerrettede praksisstudier (veiledet), skriftlige oppgaver og refleksjon over egen praksis (Canvasbasert)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Skriftlige innleveringer i Canvas.

Innleveringsplan med frister er spesifisert i studieveiledningsheftet/Canvas.

I tillegg leveres følgende:

For å kunne starte i praksis må de tidligere emnene SYP-2951, SYP-2952, SYP-2953 og SYP-2954 være bestått.

Før praksisemnet kan vurderes må arbeidskrav være godkjent og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

 

Vurdering:

Veiledet og evaluert 7 ukers praksis. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått.

 

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.