Skriv ut Lukk vindu


 

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d). i samfunnsvitenskap
Opptakskrav:Avlagt mastergrad
Søknadsfrist:Fortløpende
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap er på 180 stp og består av en opplæringsdel (30 stp) samt et forskningsprosjekt som skal munne ut i en avhandling (150 stp).

Forskningsprosjektet utgjør hoveddelen i studiet og skjer under veiledning av to eller flere veiledere. Ph.d.-prosjektet er ofte del av et større forskningsprosjekt, og i mange tilfeller vil man også ha støtte fra kollegaer i forskningsmiljøet.

Opplæringsdelen består av kurs, og sammensetningen av kurs er individuelt tilpasset. Det er obligatorisk med et kurs i vitenskapsteori og etikk, og det anbefales å ta SVF-8600 Vitenskapsteori og etikk (6 stp).

Ved avslutning skal studenten gi en prøveforelesning over oppgitt tema og forsvare avhandlingen i offentlig disputas.

Ph.d.-studenter ansatt ved universitetet har i tillegg 25% undervisning, gjerne kalt "undervisningsplikt" eller det "fjerde året". Undervisningsplikten kan være andre ting enn undervisning, som f.eks formidling, rekrutteringsarbeid og administrative oppgaver.


Hva lærer du?

Kandidater som har fullført ph.d.-utdanningen i samfunnsvitenskap ved BFE-fakultetet skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap – kandidaten

Ferdigheter – kandidaten

Generell kompetanse - kandidaten


Undervisning og eksamen

Doktorgradsarbeidet foregår under veiledning og skal munne ut i en avhandling.

Undervisningsformene på ph.d.-kursene varierer, men de vanligste er forelesninger, seminar og gruppearbeid, men enkelte kurs inneholder også lab, tokt eller feltarbeide.

Ca halveis i studieforløpet skal det gjennomføres en midtveisevaluering.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres til bedømmelse. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden, skal kandidaten holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Når kandidaten har holdt prøveforelesningen og fått den godkjent, skal vedkommende forsvare avhandlingen i offentlig disputas.


Undervisnings- og eksamensspråk

Normalt er undervisnings- og eksamensspråket på doktorgradsemner engelsk, men kan også være norsk.

Ph.d.-avhandlingen skrives normalt på engelsk eller norsk og disputasen skjer på samme språk som avhandlingen er skrevet på.

Prøveforelesningen holdes vanligvis på engelsk, men dersom forholdene tillater det, kan den også holdes på norsk eller annet skandinavisk språk.


Jobbmuligheter

Med en doktorgrad fra BFE-fakultetet vil ph.d.-studenten være kvalifisert for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.