Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne uavhengig av studieprogram.

Innhold

Organisk kjemi en essensiell del av kjemien, men er også en basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.

Følgende tema blir gjennomgått: •


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner innen disiplinen organisk kjemi. Dette innebærer at studenten kan: •

Ferdigheter:

Studenten skal kunne: •

Kompetanse:

Studenten skal kunne: •


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 40 t Seminar:30 t

Eksamen

Avsluttende skriftlig prøve (6t). Bokstavkarakterer (A-F).

Arbeidskrav: Deltatt i alle kapittelprøvene.  75 % deltagelse på seminarene

Kandidater som får karakteren F (stryk) kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Pensum

Pensumliste offentliggjøres i Fronter ved oppstart av studiesemester.
Undervisning Vår 2019
Første frammøte: Se timeplan
Lærerstyrte aktiviteter f.aman. Annette Bayer
4 timer pr. uke

Seminar 2 timer pr. uke

Seminar gr. 1: Biologi, bioteknologi stip. Tone Kristoffersen
Seminar gr. 2: Kjemi, lektorutdanning etc. stip. Tone Kristoffersen
Tutorials 2 timer pr. uke

f.aman. Annette Bayer