Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FYSIO-104A Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i fysioterapi-A-Praktisk-klinisk del - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelor i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.  Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103 og bestått praksisperiode 3. semester

Innhold

Behandling, rehabilitering og habilitering (10 sp fra rammeplan).

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYSIO-103 Sykdom og funksjonsendringer

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, bevegelsesaktivitet, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid, praksis og selvstudium.

Eksamen

2-4 arbeidskrav. Praksis må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Praktisk, muntlig klinisk eksamen, som vurderes med bestått/ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Emnet overlapper disse emnene

FYT-2030 Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i fysioterapi-A-Praktisk-klinisk del 10 stp
Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning Første oppmøte: se timeplan

Basisgrupper Første oppmøte: se timeplan

Ferdighetstrening Første oppmøte: se timeplan