Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en generell innføring i moderne og aktuelle innovasjonsmetoder benyttet av noen av verdens mest innovative bedrifter. Metodene som det i all hovedsak vil fokuseres på er Design Thinking og Lean Startup. I dette kurset vil vi starte med å gi en introduksjon av metodene, før dere (studentene) selv skal anvende de i praksis gjennom et gruppeprosjekt linket opp mot en reell bedriftscase. Studentene skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor den individuelles student sin fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, både i form av bedriftsbesøk, undersøkelser, prototyping og testing, intervjuer og potensielle reiser. Hver gruppe vil ha et eget budsjett til disse formålene.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen består av tre deler. En muntlig gruppepresentasjon, en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell innlevering. De tre delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne