Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

GEO-2004 Petrologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

 


Hva lærer du

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvelser, samt 4 dager feltekskursjon.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser og ekskursjonsrapport. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 28.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

GEO-105 Petrologi 6 stp

Pensum

Ta kontakt med faglærer.
Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: Man. 14. jan, kl 09.15, Naturf 1207
Forelesninger prof. Jiri Konopasek
f.aman. Melanie Simone Marie Forien
Jack James Percival
Øvelser Gr.2 prof. Jiri Konopasek
f.aman. Melanie Simone Marie Forien
Felt gr 1 prof. Jiri Konopasek
f.aman. Melanie Simone Marie Forien