Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9 - 12 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semesteroppgave) på 5 sider (1800-2200 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Muntlig del Alta 20.05.2019;Hjemmeoppgave, individuelt. innlevering 06.05.2019;Hjemmeoppgave, individuelt Alta innlevering 10.05.2019;Hjemmeoppgave, individuelt Harstad innlevering 06.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013.

NB! Det er vesentlege endringar i boka i høve til prøveutgåva frå 2012, slik at prøveutgåva ikkje egnar seg som pensumbok. I tillegg kjem kopisamlingar spesifikk for kva ein jobbar med i seminargruppa.

Jussgruppene har eige pensum: Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013:

·         Kap. 1: Hva er mennesket? ·         Kap. 3: Etikk Kap. 3: Politikk og samfunn

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjonsteori med eksempler fra juss. Bergen 2003. Kopisamling FIL-0700, Examen philosophicum, Juss-grupper.

Pensum får du kjøpt på universitetets bokhandel, Akademika.

Undervisning Vår 2019
Orienteringsmøte: 10. januar 2019 kl.09.15 i AUD I, Teorifagbygget.
Forelesning (velg en) Orienteringsmøte: Torsdag 10. januar 2019, kl. 09.15, Aud 1

Første gang: 11. januar 2019

Forelesning Tromsø f.aman. Heine Alexander Holmen
prof. Petter Nafstad
Første gang: 11.januar 2019 kl.08.15 Teorifagbygget AUD I

Forelesning - Alta Første gang:

Forelesning/seminar Harstad uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Første gang:

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Se under den enkelte gruppe.

HS-1- Y Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-1 - Y er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang: 17. januar 2019

HS-2 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-2 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

post.doc. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 17. januar 2019

HS-3 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-3 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Espen André Lauritsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-4 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-4 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-5 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-5 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 17. januar 2019

HS-6 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-6 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-7 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-7 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

stip. Vegard Stensen
f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang: 17. januar 2019

HS-8 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-8 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

post.doc. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 17. januar 2019

HS-9 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-9 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Espen André Lauritsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-10 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-10 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-11 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-11 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 17. januar 2019

HS-12 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-12 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 17. januar 2019

HS-13 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-13 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

stip. Vegard Stensen
Første gang: 17. januar 2019

HS-14 - ventegruppe humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-14 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

Første gang: 17. januar 2017

E-50 - CAMPUS ALTA - Engelsk Kun for studenter Arctic Adventure Tourism - Bachelor

prof. Attila Geza Tanyi
Første gang: torsdag 25. januar 2019

Økonomi - 51 Kun for Økonomi

post.doc. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 52 Kun for Økonomi

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 53 Kun for Økonomi

uni.lekt. Espen André Lauritsen
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 54 Kun for Økonomi

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 14. januar 2019

Økonomi - 55 Kun for Økonomi

prof. Petter Nafstad
f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 56 Kun for Økonomi

uni.lekt. Espen André Lauritsen
stip. Vegard Stensen
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 57 Kun for Økonomi

post.doc. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 58 Kun for Økonomi

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 59 Kun for Økonomi

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 15. januar 2019

Økonomi - 60 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 61 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 62 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 69 - venteliste Kun for Økonomi

Første gang: 14. januar 2019

NTL-81 - NT-fak lektorstud. realfag Beregnet for studenter på lektorutdanning, studieretning realfag

post.doc. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 16. januar 2019

NT-82 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 16. januar 2019

NT-83 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 16. januar 2019

NT-84 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 16. januar 2019

NT-85 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

uni.lekt. Torje Mikalsen
f.kons. Herbjørg Anie Hansen
uni.lekt. Kari Refsdal
Første gang: 16. januar 2019

NT-86 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

prof. Michael Paul Morreau
Første gang: 16. januar 2019

NT-88 - venteliste Beregnet for studenter på NT-fak

Første gang: 16. januar 2019

FLY-90 prof. Michael Paul Morreau
Første gang mandag 14. januar 2019

SI-95 - Sivilingeniører f.kons. Herbjørg Anie Hansen
prof. Beatrix Himmelmann
uni.lekt. Kari Refsdal
Første gang: 16. januar 2019

ID-98 Kun for bachelor i idrett i Tromsø

uni.lekt. Espen André Lauritsen
Første gang: 14. januar 2019

ID-99 - venteliste Kun for bachelor i idrett i Tromsø

Første gang:

HS-196 - CAMPUS Harstad Kun for studenter Campus Harstad. Harstad har eget opplegg - ikke eget seminar.

uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
HS-197 - CAMPUS Harstad Kun for studenter Campus Harstad. Harstad har eget opplegg - ikke eget seminar.

uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Orienteringsmøte Orienteringsmøte: torsdag 10. januar kl.

Eksamen Eksamen vår 2019: Innlevering mandag 6. mai kl. 13.00 : Muntlig HSL-fak uke 22 : Muntlig øvrige fak. uke 21