Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning, blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling (mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.

Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og i tillegg et av følgende programfag:

Matematikk (R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2), Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Oppgavesett:

Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 05.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 15 stp

Pensum

Biology A Global Approach. Campell et al
Undervisning Vår 2019
Se timeplan for mer informasjon om undervisning
Forelesninger f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Mona Susan Johannessen
post.doc. Theresa Maria Wagner
Lab gr. 1 (Biomedisin, Biologi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
overing. Kjersti Julin
post.doc. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Khaleel Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 2 (Biomedisin, Biologi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
overing. Kjersti Julin
post.doc. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Khaleel Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 3 (Ernæring, Lektor) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
overing. Kjersti Julin
post.doc. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Khaleel Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 4 (Akvamedisin, Bioteknologi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
overing. Kjersti Julin
post.doc. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
ingeniør Ahmed Khaleel Mekhlif
stip. Bishnu Joshi
Lab gr. 5 (Farmasi) f.aman. John Beck Jensen
overing. Lillian Irene Borgen Kvarsnes
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
stip. Rangita Dawadi
Lab gr. 6 (Farmasi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
Gruppe 1 (Biomedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
post.doc. Theresa Maria Wagner
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 3 (Biologi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
post.doc. Theresa Maria Wagner
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 5 (Akvamedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
post.doc. Theresa Maria Wagner
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 7 (Biomedisin) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
post.doc. Theresa Maria Wagner
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 9 (biologi) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
post.doc. Theresa Maria Wagner
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi
Gruppe 11 (Ernæring, Lektor) f.aman. John Beck Jensen
f.lekt. Gaute Martin Hansen
post.doc. Mathias Bockwoldt
post.doc. Theresa Maria Wagner
stip. Adriana Maria Sanabria Moreno
stip. Bishnu Joshi