Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk til studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende innsikt i biokjemiske, cellulære og mikrobiologiske prinsipper, inkludert pro- og eukaryote cellers struktur, funksjon og energiomsetning, kunnskap om ulike grupper av mikroorganismer, hovedsakelig bakterier, sopp og virus, samt kjennskap til sammenhenger mellom bakterievekst, lagrings-betingelser og kvalitet til fisk og annen sjømat.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Studenten

Ferdigheter: Studenten skal

Kompetanse: Studenten skal kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå i forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter bestått laboratoriekurs, inkludert godkjente laboratorierapporter.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 12.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Mikrobiologi:

Lærebok: «Mikrobiologi - Fødevarer, Hygiejne, genteknologi», 4. utg. - Herluf Thougaard, Verner Varlund, René Møller Madsen (Kjøpes på Akademika Tromsø).

Fiskerikjemi:

Lærebok: «Fisk som råstoff», Leif Lynum, 1996/2005 (kjøpes på Akademika Tromsø).

Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Karl-Erik Eilertsen
f.aman. Hans-Matti Blencke
Lab f.aman. Karl-Erik Eilertsen
f.aman. Hans-Matti Blencke
Gruppearbeid f.aman. Karl-Erik Eilertsen
f.aman. Hans-Matti Blencke