Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1857 Bygningsteknikk og materiallære - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BYG-2603 Bygningsteknikk og materiallære 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet bygningsmaterialer skal Studenten lære om;

Innenfor temaet betong skal Studenten lære om;

Innenfor temaet trevirke skal Studenten lære om;

Innenfor temaet aluminium - stål skal Studenten lære om;

Innenfor temaet byggeteknikk skal Studenten lære om;


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1853 Grunnleggende byggfag

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert vårsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter.

Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak. Øvinger, laboratorieoppgaver og selvstudium.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Obligatoriske arbeidskrav

Materiallære: 2 skriftlige, en i betong og en i tre/stål. Begge må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Laboratorieøvelser.

Bygningsteknikk: Det gis 3 øvingsoppgaver, hvorav 2 må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

5 timers skriftlig eksamen gir grunnlag for evaluering. Karakter A-F, der F er ikke bestått. 

Kontinasjons­eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 05.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum