Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

YGR1600 Teknisk språkføring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT.

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Grammatisk struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, rapporter, referater, meldinger, notater og innkallinger, forretningsbrev og søknader, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring

Innholdselementene skal kunne dekkes både på norsk og engelsk


Opptakskrav

Som til opptak på Y-vei for ingeniørutdanning.

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Alle disse arbeidene må være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen.

Vurdering

To skriftlige eksamener (4 t.) knyttet til henholdsvis en norsk (vårsemesteret) og en engelsk (høstsemesteret) del av pensum. Disse teller like mye, og må begge være bestått for at studenten skal få godkjent emnet. Studentene må bruke egne PC-er på eksamenene, og installere skolens eksamensplattform. I tillegg kan de bruke ordlister godkjent av emnelærere.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semesteret. Ved manglende vurdering eller stryk i én av deleksamenene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler eller ikke er bestått.


Dato for eksamen

Teknisk språkføring - del 2 NORSK 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Marion Federl og Arve Hoel (2015): Norsk for fagskolen, NKI-forlaget.

Pensum for engelsk-delen av emnet oppgis ved studiestart.

Deler av pensum er nettbasert. Handouts og annen skriftlig, muntlig og elektronisk informasjon fra timene regnes også som pensum. Ved fravær plikter studentene å holde seg oppdatert på dette. Det kan påregnes noe selvvalgt pensum i forbindelse med gruppearbeid, fremføringer o.l. Dette godkjennes av faglærer.

Undervisning Vår 2019
Norsk uni.lekt. Einar Bovim