Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BIO-2605 Fiskepatologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin.  Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Undervisningen gir en innføring i organers normale anatomi og histologi hos fisk. Det blir forelest i komparativ histologi/histopatologi (fisk/pattedyr) der dette er naturlig. Den histopatologiske undervisningen dekker de fleste sykdomstilstandene hos fisk, men med en vektlegging på sykdommer som berører norsk fiskeoppdrett. Kurset omfatter også en laboratorie/seminardel som inkluderer mikroskopering av normalvev og vev fra syk fisk. 

Målsetning: Å kunne diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser.


Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer. Bokstavkarakterer A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratorieseminar med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Pensum

Pensumlitteratur: D.W Bruno, P.A. Noguera, T.T. Poppe. A Colour Atlas of Salmonid Diseases, 2013, ISBN 978-94-007-2009-1

Harald Kryvi og Trygve Poppe, Fiskeanatomi (Fagbokforlaget) ISBN 978-82-450-1769-4

E-bøker (tilgjengelig gratis hos UB):

T. Poppe (red.) Fiskehelse og fiskesykdommer 1999, ISBN 82-00-12718-4. Ebok

A. B. Amin, L. Mortensen, T. Poppe. Histologisk Atlas, 1991, ISBN 82-992406-0-3 Ebok

B. Young, W. Stewart, G. O`Dowd, P. Wheater, A. Stevens. Wheater's basic pathology: a text, atlas and review of histopathology 4th ed, 2002. ISBN: 978-0-443-06797-6 Ebok

Kompendie: H. Kryvi, G. Totland. Fiskeanatomi, 1997, ISBN 82-7634-056-3. Anbefalt støttelitteratur: H. G. Burkitt, B. Young, J. W. Heath. Wheater`s Functional Histology, third edition, 1993, ISBN 0-443-04691-3 og nyere utgaver eller en hvilken som helst bok i human histologi. Ebok

I tillegg kommer utlevert skriftlig materiale for å belyse nyere kunnskap/forskning som ikke dekkes av den oppgitte litteratur. Pensumet kan bli noe redusert iløpet av semesteret. Beskjed vil bli gitt.

Detaljert info om hvilke kapitler og sider som er pensum vil bli lagt ut i Fronter.

Undervisning Vår 2019
Første gang: Se timeplan
Forelesning f.aman. Tore Seternes
uni.lekt. Toni Erkinharju
Seminar f.aman. Tore Seternes
Ekskursjon f.aman. Tore Seternes