Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BIO-3613 Fiskevelferd i havbruk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet til Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Teoretisk og praktisk grunnlag for å få forstå begrepet fiskevelferd. Studentene vil få en innføring i og oversikt over betydningen av fiskevelferd for økonomiske og bærekraftig produksjon.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2504 Fish Physiology

Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått vil kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

En skriftlig eksamen, 3 timer. Gradering: bestått/ ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Ikke klart ennå.
Undervisning Vår 2019
Se timeplan