Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SYP-2953 Kompliserte og normale forløp i familiedanningsprosessen - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet jordmorutdanning og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder grunnleggende og komplekse aspekter i relasjon til familiedanningsprosessen, obstetrikk, pediatri, gynekologi, psykologi og utøvelse av kunnskapsbasert praksis.

a) Komplisert graviditet, fødsel og barseltid Emnet retter seg mot seleksjon og grenseområdet mellom patologi og det normale, kunnskap om medisinske, gynekologiske, psykologiske, psykososiale og andre forhold som kan forårsake komplikasjoner under graviditet, fødsel og barselperiode. Emnet omfatter kunnskap om behandling ved obstetriske komplikasjoner, herunder undervisning i anestesiologi, analgesi, farmakologi, psykologi, mikrobiologi, immunologi og akutte situasjoner i jordmorfaget. Emnet inneholder undervisning rettet mot pedagogisk og psykologisk tilnærming ti kompliserte forhold i familiedanningsprosessen, herunder sorg og krise.

b) Syke nyfødte Emnet gir undervisning i neonatalologi og retter seg mot jordmorens kunnskaper ved akutt oppstående sykdommer hos det nyfødte barn og tilstander som kan påvirke og komplisere nyfødtperioden, henvisningsrutiner og behandling, resuscitering av nyfødte og kuvøsebehandling

c) Jordmorens ansvar, kompetanse, selvstendighet og tverrfaglige samarbeid Emnet inneholder undervisning i gjeldende lovgivning knyttet til jordmorens ansvarsområde.   Utvikling av evner til å gå inn i tverrfaglig samarbeid og oppgaveløsning i helsevesenet. Betydning av tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon i kompliserte og akutte situasjoner.  Emnet gir undervisning i prinsipper for kunnskapsbasert praksis.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse:

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Forelesning, seminar, ferdighetstrening, nettundervisning, reflekterende team, (jordmorverksted)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Deltakelse på obligatorisk undervisning og godkjente arbeidskrav 2.semester.

For å kunne framstille seg til eksamen må Syp-2951 og Syp-2952 være bestått.

Vurdering:

Skriftlig skoleeksamen.

Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for eksamen.

Vurderingsuttrykk  A-F

Ved karakter F ikke bestått, eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift for universitetet i Tromsøs. Kontinuasjon/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester


Pensum

Pensum kommer senere.
Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning uni.lekt. Kari How
uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Nina Bøhle Cheetham
f.bibl. Eirik Reierth
prof. Aina Westrheim Ravna
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.aman. Solrunn Hansen
f.aman. Lene Nymo Trulsen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
f.aman. Elena Egorina
prof. Claus Andreas Klingenberg
øvinglær. Jorun Toften
se timeplan

Gruppeundervisning uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Sigrun Kongslien
Seminar uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.aman. Lene Nymo Trulsen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Simulering uni.lekt. Heidi Elvemo