Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SYP-2954 Jordmorvirksomhet i sykehus - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet jordmorutdanning og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av veiledet praksis der studenten skal få bred erfaring med den jordmorfaglige virksomheten som er knyttet til sykehus og spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter jordmoroppgaver i forhold til normale og kompliserte forløp i familiedanningsprosessen, samt oppføling av og omsorg til gravide, fødende, barselkvinner og nyfødte som krever spesiell oppfølging og overvåkning på grunn av avvik, sykdom eller komplikasjoner.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal kunne:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Kompetanse:

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis. Mappe som inneholder tekster med situasjoner knyttet til refleksjon over praksis.

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Skriftlig innlevering i Canvas:

Innleveringsplan med frister er spesifisert i studieveiledningsheftet/Canvas

I tillegg leveres følgende:

 

For å kunne starte i praksis må de tidligere emnene SYP-2951 og SYP-2952 være bestått.

Før praksisemnet kan vurderes må arbeidskrav være godkjent og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

 

Vurdering:

Sluttvurdering. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning se timeplan