Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SPL-6000 Stedsutvikling - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er både teoretisk og erfaringsbasert.

Søknadsfrist

3. september 2018

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med stedsutvikling og gode leseferdigheter i norsk.

Søknad om opptak via EVU-web: http://uit.no/evuweb


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet går over 2 semester og undervisningen er samlings- og nettbasert.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene må følge en oppsatt plan for innleveringer av to arbeidskrav.

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:


Pensum

ca. 2000 sider.