Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SIK-1504 Nordområdepolitikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Plenumsforelesninger og selvstudium. Øvingsoppgaver. Skriftlige innleveringer (arbeidskrav).

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:
2 arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen:
1 ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 25.03.2019 innlevering 01.04.2019;2 oppgaver utlevering 25.03.2019 innlevering 01.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIB1003 Nordområdekunnskap 2: Nordområdepolitikk 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.