Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Innholdet i kurset gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i sitt arbeid med bacheloroppgaven og i andre typer utredningsarbeid, det vil si:


Hva lærer du

Kunnskaper

Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med bacheloroppgaven.

Kurset fokuserer på anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskap om:

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det vil bli ca. 20 timer undervisning i løpet av ett semester.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:
Studentene vil bli pålagt to arbeidskrav i løpet av kurset. Begge arbeidskravene er skriftlige innleveringer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen:
1 ukes Individuell hjemmeeksamen som vurderes etter bokstavkarakteren A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 23.04.2019 innlevering 30.04.2019;Skriftlige innleveringer utlevering 03.04.2019 innlevering 10.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2019
Forelesning f.aman. Øystein Klemetsen