Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SIK-2502 Operativ ledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid supplert med nettstøtte. Gjesteforelesninger og virksomhetspresentasjoner.

Eksamen

Arbeidskrav:
I kurset er det ett obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen:
En skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager - alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 21.11.2018 innlevering 28.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2004 Operativ ledelse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no