Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-3121 Intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning intensivsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, basisgruppearbeid, ferdighetstrening, skill station, simulering, casearbeid, litteraturseminar og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

Eksamen:

Individuell muntlig eksamen av 45 minutters varighet. Ved vurdering anvendes bokstavkarakterer A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen 


Pensum

Anbefalt litteratur

 

Bøker

Artikler

Undervisning Høst 2018
teori f.aman. Monica Evelyn Kvande
uni.lekt. Martha Thorsen Bogstrand