Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-3131 Operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er operasjonssykepleiefagets kjerneområder og omhandler:


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 minutter. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Anbefalt litteratur

Ressurs litteratur:

Undervisning Høst 2018
teori uni.lekt. Unni Mari Igesund
uni.lekt. Jan-Thore Figenschou Lockertsen
øvinglær. Morten Lyngås Føyen
uni.lekt. Rita Stenseth