Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-3132 Kliniske praksisstudier 1 - Operasjonssykepleie - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning i operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Under veiledet praksis utvikler studenten sin kompetanse med en kunnskapsbasert tilnærming innenfor operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Studentens fokus i første semester er grunnleggende operasjonssykepleie hvor studentens deltakelse avhenger av pasientens og oppgavens kompleksitet. Studenten skal gjennom praksisperioden få en grunnleggende forståelse for og erfaring med operasjonsavdelingens organisering og funksjon, operasjonspasientens forløp og utøvelse av operasjonssykepleie. Emnet omhandler:


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

 Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, e-læring, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum og selvstudium

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Pensum

Anbefalt litteratur

Ressurslitteratur: