Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-3141 Kreftsykepleie 1 - Sykdom og behandling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er kreftsykepleiefagets ansvars- og funksjonsområde. Utgangspunktet for kreftsykepleien er et helhetlig menneskesyn der pasientens opplevelse og mestring av sykdom og behandling er sentral. I emnet skal studentene tilegne seg spesifikk og avansert kunnskap innen kreftsykepleie og utvikle sin faglige vurderingsevne.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdighet

 

Generell


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminar, og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 60 minutter. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen


Pensum

Anbefalt litteratur for SYP-3141 og SYP-3142
Undervisning Høst 2018
teori uni.lekt. Britt Elin Fagerjord
prof. Sonja Eriksson Steigen
f.aman. Petter Fosse Gjessing
post.doc. Sigve Andersen
hvd.bibl. Grete Overvåg
stip. Einar Stikbakke
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen