Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-3101 Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområde 1 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk ved Master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er anestesisykepleiefagets kjerneområde, og omhandler:


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Ferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

Individuell skriftlig test i medikamentregning. Testen må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 minutter. Det gis bokstavkarakter fra A til F, der F er ikke-bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Anbefalt litteratur

Aktuelle bøker:

Presisering av aktuelle bokkapitler + aktuelle artikler:

 

Undervisning Høst 2018
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Teori øvinglær. Olaf Jacobsen
uni.lekt. Rita Stenseth