Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Enkeltemne. 

Innhold

Faglig innhold: 

 


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse- eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsform

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i - og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet, inkludert ferdighetstrening i veiledning i egen yrkespraksis. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Student som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen.

 

Eksamen tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og bygger på arbeidskravene og læringsaktivitetene i studiet. Før eksamen skal studentene legge frem video av en veiledningssamtale som utgangspunkt for diskusjon, refleksjon, tilbakemeldinger og vurdering i muntlig eksamen.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått