Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Innhold

Materiallære:  Typer av konstruksjonsmaterialer (metaller, glass og keramer, polymermaterialer, kompositter). Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper). Materialprøving (strekk, bøye, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon). Materialstruktur (metallgitter, krystaller og amorfe stoffer, defekter, dislokasjoner, diffusjon, fasediagram, polymerers struktur, fiber- og andre komposittformer). Laboratorie-observasjoner. Plastisk deformasjon, herdemekanismer, utdyping av fase- og strukturomvandlinger, størkning, brudd og utmatting. Introduksjon til systematisk materialvalg. Materialmodeller. Mer om korrosjon. Laboratoriearbeid.

Tilvirkningsteknikk:  Verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi. Laboratoriearbeid.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode 9391 for enkeltemner i ingeniørfag, campus

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal:

          

Ferdigheter

Studenten skal:

 

Generell kompetanse           

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid

Eksamen

Materiallære:  3 større laboratorieøvinger m/rapporter skal være godkjent.

Tilvirkningsteknikk: 2-3 lab.øvinger m/rapporter skal være godkjent.

5 timers skriftlig skoleeksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Materiallære:  W. F. Smith og J. Hashemi, McGraw-Hill: Foundations of Materials Science and Engineering. Edition 5 eller 4.

Andreassen: Tema i materiallære (elektronisk distribuert).       

Tilvirkningsteknikk:

R. G. Corneliussen, Fagbokforlaget: Tilvirkningsteknikk                             

Tema fra Måleteknikk og CNC-styring (elektronisk distribuert).

Støttelitteratur

Materiallære:            

Ashby og Jones: Engineering Materials I og II.                                  

Smallman: Physical metallurgy and advances materials.  

Tilvirkningsteknikk:

Hågenryd/Bjørklund/Lenner: Modern Produktionsteknik del 1 og 2; Liber Forlag.                                   Jarfors m/fl. : Tillverkningsteknologi; Studentlitteratur AB.

Undervisning Høst 2018
Forelesning uni.lekt. Magnus Kristian Aanstad