Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, og er obligatorisk i bachelorprogrammet i kvensk og finsk.

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om Finlands kultur, historie og nåtid, samt om norske og skogsfinners kultur, historie og dagens etnopolitiske status.

Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, norsk, svensk, dansk eller engelsk


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent og skal leveres senest 4 uker før eksamen.

Eksamen består av:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 20.05.2019 innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIN-022 Kvensk litteratur- og kulturkunnskap 10 stp

Pensum

Publiseres i desember.
Undervisning Vår 2019
Nettbasert undervisning via Fronter.
Forelesning Undervisning via nett.

Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: 20. mai Innlevering: 24. mai i wiseflow