Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1802 Programmering for mobil - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Teori og praksis går hånd i hånd, dvs. ca. halvparten teori og halvparten lab og øvingsoppgaver.

Kan tas av enkeltemnestudenter.


Innhold

Dette er i hovedsak et praktisk programmeringsfag som fokuserer på utviklingsplattformen Android fra Google. Følgende tema er aktuelle:

- Generell utvikling applikasjoner for mobile enheter

- Brukergrensesnitt (GUI)

- Stiler og tema

- Ressurser

- Bruk av Internett-tjenester

- Livsløpsmetoder til de ulike applikasjonskomponentene.

- Filer & tilstandshåndtering

- Bruk av lokale databaser (SQLite)

- Kart og lokasjonsbaserte tjenester

- Bakgrunnsaktiviteter

- Bluetooth, WiFi, SMS og MMS

I løpet av faget vil studentene utføre flere praktiske programmeringsoppgaver der studentene utvikler på PC og tester både i emulator og på ekte enheter (nettbrett, telefon). Laben er utstyrt med nettbrett som studentene kan låne til dette formålet.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: ITE1900.

Anbefalt forkunnskaper: ITE1901, ITE 1805, ITE1806. Eller tilsvarende fag.


Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomføring skal studenten ha fått kunnskap om

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomføring være i stand til å:

Generell Kompetanse:

Etter gjennomføring vil studentene kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og praktisk programmeringsarbeid.

Prosjektarbeid.


Eksamen

Arbeidskrav

Totalt 4 obligatoriske øvinger hvor alle må være levert og bestått. Det er krav til tilstedeværelse i 2/3 av alle gjennomførte forelesning/labtimer hvor lærer er til stede.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

Alle må være levert og bestått.

Kontinuasjons­eksamen

Det er mulig å kontinuere på individuell test. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave eller obligatorisk øving må disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Dato for eksamen

e-Test 16.05.2019;Mappe innlevering 01.06.2019;Ett innlevert arbeidskrav innlevering 01.06.2019;Prosjektoppgave innlevering 01.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pro Android 5, Fifth Edition, Dave MacLean; Satya Komatineni; Grant Allen Apress, June 13, 2015, Print ISBN-13: 978-1-4302-4680-0.
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Werner Farstad