Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1807 Systemutvikling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori.

Kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.


Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: bestått 50 studiepoeng, IGR1608, ITE1900

Anbefalte forkunnskaper: ITE1901


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En begrenset mengde med forelesninger knyttet til gjennomføring av et større utviklingsprosjekt i team. Selvstendig prosjektarbeid utgjør den vesentlige delen av faget hvor faglærer(e) vil veilede prosjektarbeidet. 6 obligatoriske oppgaver i grupper på 5-7 personer og flere ukentlige individuelle innleveringer.

Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Emnets oppgaver er prosjektorienterte og vurderes til Bestått/Ikke-Bestått basert på Mappe-evaluering.

Kontinuasjons­eksamen

Dersom vurdering gir Ikke-Bestått må hele emnet på tas på nytt ved neste ordinære avvikling


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Eget kompendium og de artikler som presenteres på fagets hjemmesider.

Støttelitteratur

Systemutvikling - Applikasjoner og Databaser, Thor E. Hasle. 2008, ISBN: 978-82-02-28605-7

Agile Software Development with SCRUM, Ken Swaber & Mike Beedle, 2002, ISBN: 0-13-067634-9

Agile Software Development - The Cooperative Game, 2nd ed., Alistair Cockburn, 2007,ISBN: 0-321-48275-1

Annen støttelitteratur oppgis på fagets hjemmesider.

Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettbasert uni.lekt. Hans Richard Leon Movik
f.lekt. Hans Olofsen
stip. Kristoffer Meyer Tangrand