Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1916 Elektronikk for ekstreme forhold - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Teoridel:

Ekstremdel:


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: ITE1885 Analog og Digital Elektronikk, ITE1835 Elektrisitetslære, IGR1603 Fysikk og IGR1600 Matematikk 1.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, obligatoriske innleveringer og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide i grupper med to obligatoriske prosjektoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

Teoridel:

Ekstremdel:

Eksamen og vurdering

I teoridelen jobber studentene med 3 regneoppgaver og 1 fordypningsoppgave, som de leverer inn utkast av i løpet av våren. Disse oppgavene representerer de obligatoriske innleveringene under arbeidskrav. Studentene får tilbakemeldinger på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semestret leverer studentene inn fordypningsoppgaven, samt at de velger to av regneoppgavene som legges ved fordypningsoppgaven, dette karaktersettes. I tillegg inngår også et karaktersatt prosjektarbeid, med rapport.

I ekstremdelen jobber studentene med 3 regne/teorioppgaver og 1 fordypningsoppgave, som de leverer inn utkast av i løpet av våren. Disse oppgavene representerer de obligatoriske innleveringene under arbeidskrav. Studentene får tilbakemeldinger på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semestret leverer studentene inn fordypningsoppgaven, samt at de velger to av regne/teorioppgavene som legges ved fordypningsoppgaven, dette karaktersettes. I tillegg inngår også et karaktersatt prosjektarbeid, med rapport.

Eksamen og vurderingsform er dermed mappevurdering der en samlet oppgave (2 regneoppgaver og 1 fordypningsoppgave) og et prosjekt fra teoridelen, og en samlet oppgave (2 regne/teorioppgaver og 1 fordypningsoppgave) og et prosjekt fra ekstremdelen karaktersettes etter karakterskala A-F og teller med i den totale evalueringen i emnet.

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Det gis en felles karakter for hele emnet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Dato for eksamen

Mappe innlevering 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Teoridel:

Electronic Devices, 9th ed, Thomas L. Floyd, ISBN: 0-13-61558-2

Ekstremdel:

"Elektronikk for ekstreme forhold", Svein-Arne Munkvold, HIN kompendium

Støttelitteratur

Teoridel:

S.J. Sangwine: Electronic Components and Technology, Ghapman & Hall, ISBN 0-412-55700-2

Undervisning Vår 2019
Teoridel uni.lekt. Annette Fossli Brustad
Elektronikkdel uni.lekt. Annette Fossli Brustad