Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ITE1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter.


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet statikk skal Studenten lære å;

Innenfor temaet dynamikk skal Studenten lære;

Innenfor temaet konstruksjonslære skal Studenten lære;


Søknadsfrist

1.juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper:

Forkunnskapskrav (absolutte krav):


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT- Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 50%, og en mappe, som utgjør 50%. Eksamen og mappene er individuelle. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» $20 - Fusk.

Den 3 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, men godkjent formelsamling tillates.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Alle delemnene må være bestått for å oppnå karakter i faget.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» § 37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig 13.12.2018;Statikk, dynamikk og konstruksjonslære - mappe innlevering 26.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Undervisning Høst 2018
Forelesning uni.lekt. Hugo Terje Vanje-Remlo