Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Matematikk 3

Fysikk 2


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning

Søknadskoder: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag - 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Forkunnskapskrav:

Matematikk: Bestått emnene Matematikk 1 og Matematikk 2


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1601 Matematikk 2eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1600 Matematikk 1eller IGR1515 Matematikk 2, IGR1518 Matematikk 1 - 3 termineller IGR1508 Matematikk 1, IGR1515 Matematikk 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

 

Ferdigheter:

Kompetanse:

 

Fysikk 2

Kunnskaper og forståelse:

 

Ferdigheter:

 

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer Fysikk 2 og i Matematikk 3 må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av

besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

 

Eksamen

Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen, i hvert delemne.

Vekting i sluttkarakter for emnet: Matematikk 3 og Fysikk 2 teller 50 % hver i IGR1613

Vurderingsuttrykk: A-F. A er best, F er `ikke bestått¿.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene.

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Matematikk 3 skriftlig 12.12.2018;Fysikk 2 skriftlig 06.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Pensum

Fysikk 2: Richard Wolfson: Essential University Physics.

Matematikk 3: Adams & Essex: Calculus

Undervisning Høst 2018
Fysikk 2 uni.lekt. Per Ødegaard
Matematikk 3 f.aman. Klas Mats Pettersson
stip. Ane Solbakken Sæterdal
vit.ass. Raymond Klippenvåg Wang
Fysikk2 uni.lekt. Per Ødegaard
uni.lekt. Alexandra Leonidovna Zueva Fløstrand
Matte3 f.aman. Klas Mats Pettersson
h.lærer Kjell Gunnar Boldermo
uni.lekt. Petter Pettersen
stip. Ane Solbakken Sæterdal
vit.ass. Raymond Klippenvåg Wang