Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MUS-1203 Biinstrument piano - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

 Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeid med å utvikle ferdigheter på piano for å bygge opp et repertoar nytting i forhold til framtidig yrkesprofil. Det gis, avhengig av studentens hovedinstrument, opplæring i klassisk pianospill og/eller besifringsspill/akkompagnement. Repertoaret må være variert i uttrykk og form. Studenten kan etter særskilt avtale få undervisning på et annet akkordinstrument.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- kan bruke piano eller annet akkordinstrument i ulike undervisnings-, akkompagnements- og ensembleoppgaver, og i eget arbeid med musikk

- har tekniske og uttrykksmessige ferdigheter for å bygge opp et repertoar i henhold til valgt yrkesprofil

- mestrer grunnleggende gehørspill og improvisasjon i solo og samspill.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis individuell undervisning over 4 semester med normalt ukentlig undervisning. Undervisningen tar utgangspunkt i studentens nivå og erfaringsbakgrunn, og det legges opp til et individuelt valgt repertoar. Studenten må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar. Studenter med klassisk hovedinstrument får klassisk piano og besifringsspill 2 år. Studenter innen rytmisk sjanger eler klassisk piano får besifringsspill begge studieår. Studenter på tangent arbeider med klassisk repertoar begge studieår.

Eksamen

Arbeidskrav:

- Repertoarliste og årsprøve 2.semester. Klassisk repertoar på minimum 15 min. og prøve 5-8 min. eller   Besifringsspill: minimum 10 melodier hvorav 2-3 låter skal framføres.

- Repertoarliste 4. semester på gjennomgått repertoar 2.studieår. Klassisk: 15 min. Besifringsspill: 10 melodier i ulik form og karakter.

Eksamen:

Utøvende eksamen med repertoar valgt fra godkjente repertoarlister.

3 melodier i besifringsspill/akkompagnement i ulik form og sjanger, eller 8-12 min. klassisk repertoar.
Vurderes med Bestått/Ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet repertoar.

Undervisning Vår 2019
Timer med lærer 1 uni.lekt. Eivind Valnes
Timer med lærer 2 uni.lekt. Eivind Valnes
Timer med lærer 3 uni.lekt. Eivind Valnes
Timer med lærer 5 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 6 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 7 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 8 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 9 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 10 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 11 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 12 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 13 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 14 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer
Timer med lærer 15 uni.lekt. Markus Andreas Kreischer

Undervisning Vår 2019