Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har fokus på 

- Kunst og estetikk 

- Forholdet mellom kunst og vitenskap 

- Bevisstgjøring av egen identitet, kompetanse og interesser gjennom praktiske øvelser 

- Arbeidsfysiologi 

- Øvingslære

- Utøveretikk.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- Ha kunnskap om hva kunst er og kan være. 

- Ha kunnskap om estetisk teori 

- Kunne reflektere over eget utdanningsvalg og fremtidig praksis 

- Ha innsikt i og praktisk erfaring fra at kroppens funksjon og tilstand er viktig for utvikling av egen sang- og instrumentalteknikk

- Ha innsikt i og praktisk erfaring med hensiktsmessige teknikker for innstudering, øving og scenisk bevissthet

- Ha en profesjonell holdning til hva det vil si å være musiker


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/konserter og lignende aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver. Veiledning individuelt og i gruppe.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen 

- Obligatorisk 80 % frammøte 

- Kurs i arbeidsfysiologi 

- Workshop drama knyttet til scenisk bevissthet, skapende mot og sceneopptreden.

Eksamen:

Muntlig eksamen

Vurderes med Bestått /Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.


Dato for eksamen

Muntlig 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Undervsining uni.lekt. Charlotte Thingelstad