Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MUS-1604 Identitet, profesjon og bransje 2 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har fokus på

- Bevisstgjøring av egen identitet, kompetanse og interesser

- Prestasjonsforberedelse

- Arbeidsfysiologi

- Utøveretikk

- Innføring i prosjektledelse og musikkartistutvikling

- Planlegging, gjennomføring og evaluering av en konsert med fokus på formidlingsperspektivene

- Søknadsskriving og skriving av programnotat og programkommentar.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- Ha kunnskap om relevante forhold som gir en sunn spillestil og kunnskap om hva som fører til belastningsskader samt kunne reflektere over egen kroppsbevissthet i forhold til utøvelsen av instrumentet

- Ha kunnskap om krav og forventninger til en profesjonell musiker/musikkarbeider

- Ha grunnleggende kunnskap om musikkbransjen, gjennomføring av prosjekt og egen artistutvikling

- Kunne anvende generelle øvingsstrategier og mentale teknikker/strategier for å forberede offentlig fremføring/konsert

- Ha et bevisst forhold til egen identitet, egne styrker og muligheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semester med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/ aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver. Veiledning individuelt og i gruppe.

Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- Obligatorisk 80 % frammøte

- Formidlingsprosjekt, hvor både (1) den kunstneriske utviklingen og gjennomføringen av prosjektet parallelt med å anvende (2) prosjektstyringsverktøy, inngår

- Kurs i arbeidsfysiologi

Eksamen/vurdering:

Mappevurdering.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Kontinuasjon påfølgende semester. 

Undervisning Vår 2019
Undervsining uni.lekt. Charlotte Thingelstad