Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap (studentene skal få):

Ferdigheter (studentene skal kunne):

Generell kompetanse (studentene forstår):


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Arbeidskrav: Inntil 4 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Det kan kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-F.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener ved UiT


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering 3 stp

Pensum

Pensumliste legges vanligvis i Canvas, eller kan fås ved henvendelse til emneansvarlig eller studiekonsulent.
Undervisning Høst 2018
Første frammøte: Fredag 17.08.2018 kl 14:15 i Store Aud (B302), REALF
Forelesning f.lekt. Robert Molund Pettersen
vit.ass. Simon Solnes
vit.ass. Steinar Brenna Hansen
Kollokvium gr 1 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Simon Solnes
Kollokvium gr 2 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Markus Olav Tiller
Kollokvium gr 3 - (Mat.stud. + INF.stud) Gruppe for matematikkstudenter som tar INF-1100.

vit.ass. Sigrid Marie Andersen
Kollokvium gr 4 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Elisabeth Sie Andersen
Kollokvium gr 5 - (Informatikkstudenter) Gruppe for informatikkstudenter.

vit.ass. Steinar Brenna Hansen
Kollokvium gr 6 - Studenter utenfor Tromsø For eksterne studenter som ikke følger kollokvieundervisningen ved Campus Tromsø.

Kollokvium gr 2 dublett - (Informatikkstudenter) vit.ass. Torstein Thomassen
Gruppe for studenter med hele arbeidskravet godkjent fra før For studenter som har godkjent hele arbeidskravet i emnet fra tidligere, og som ikke har tenkt å levere alle de obligatoriske oppgavene på nytt.