Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men det forutsettes grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Innhold

Økonomistyring i en større sammenheng:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Emnet forutsetter at man har forkunnskap tilsvarende BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse eller BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent obligatorisk innleveringsoppgave.

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 23.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2019NETT Driftsregnskap og budsjettering 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Vår 2019
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger Alta øvinglær. Egil Richard Rasmussen
Forelesninger Tromsø f.lekt. Finn Steinar Heimly
Forelesninger Harstad uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
Forelesninger Narvik uni.lekt. Steen Mejrup