Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-3054H Anvendte bedriftsøkonomiske emner - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Videregående regnskapsanalyse er et videregående kurs i regnskapsanalyse hvor en skal lære hvordan en ved hjelp av regnskapsinformasjon kan vurdere og analysere bedrifter økonomiske prestasjoner og stilling. Sentrale temaer i kurset er koblingen mellom strategi og regnskaper, korrigering av regnskapsrapportene før analyse, lønnsomhetsanalyser, analyse av vekst, bransjemessige forskjeller og rapportering av ikke finansielle prestasjoner.

Emnet har følgende hovedtema:


Hva lærer du

Dette er et videregående kurs i regnskapsanalyse. Dette kurset skal gi studentene nødvendig faglige forutsetninger for å lese, vurdere og analysere på et avansert nivå, bedrifters regnskaper. Kurset fokuserer i hovedsak på foretaksnivå, og skal sette studentene i stand til forstå bedrifters prestasjoner, finansielle posisjon og risiko. Kurset er et videregående kurs som trekker veksler på kunnskaper fra tidligere kurs i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.

 

Kunnskap:

Kandidaten¿

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

Kandidaten skal, etter å ha gjennomført kurset;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i kurset er i hovedsak basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner i plenum.

Eksamen

Arbeidskrav:
Det vil være ett arbeidskrav i kurset som skal være bestått før en kan gå opp til eksamen.

Eksamen:
4 timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-F.

Eksamen arrangeres ved campus Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.aman. Odd Birger Hansen
Forelesninger Alta f.aman. Odd Birger Hansen