Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset vil fokusere på tre grunnleggende spørsmål innenfor det bedriftsøkonomiske området: 1) hvorfor opplever noen bedrifter suksess, mens andre ikke gjør det? 2) hva er årsaken til at prestasjonsforskjeller i noen caser er varige, mens de er midlertidige i andre tilfeller og 3) hvordan kan ledelsen bruke kunnskap om 1) og 2) til å formulere og implementere strategier som kan bidra til å forbedre prestasjonene til egen virksomhet.

I kurset legger vi særlig vekt på teorier som tar utgangspunkt i de ressursmessige forutsetningene en bedrift har for å kunne lykkes med ulike strategiske valg. Emnet i strategisk analyse fokuser på bedrifter og næringer som har stor betydning for verdiskapingen i Norge, det vil si reiseliv, sjømat, energi, handel og tjenesteyting.


Hva lærer du

Hva lærer du? Etter bestått emne forventer vi at studentene skal ha oppnådd følgende lærings­utbytte:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Undervisningen er utformet i to deler.

Del I: Forelesninger av faglærer. Her blir studentene fortrolig med sentral litteratur, de vil få ideer til semesteroppgaver og innsikt i hvordan strategiske analyser kan bli utført. På noen forelesninger skal studentene gruppevis presentere vitenskapelige artikler eller temaer i læreboka. Alle studentene bør delta på forelesningene der vi forventer at de har forberedt seg på forhånd og deltar aktivt i diskusjoner.

Del II: Seminar. På seminarene skal studentene presentere og diskutere seminaroppgavene sine. Til hver presentasjon blir det utnevnt opponenter som skal problematisere og foreslå forbedringer.

Forberedelser

Som student blir du oppfordret til å lese litteraturen som er gitt i forelesningsplanen du kommer til undervisning. Dette vil gjøre deg bedre forberedt til å stille spørsmål og delta i aktivt diskusjoner. I første forelesning blir studentene delt inn i grupper. Gruppene vil bli tilbudt veiledning med hensyn til hvordan man kommer i gang med gruppearbeidet som vil fokusere på et problem knyttet til strategisk analyse av et selskap eller en bransje. Det er derfor av stor betydning at du som student deltar på første forelesning.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det er obligatorisk å presentere en artikkel sammen med en eller flere medstudenter på en forelesning. Det er også obligatorisk å presentere seminaroppgaven sin på et seminar og fungere som opponent på en av medstudentenes oppgaver.   

 

Eksamen:


Dato for eksamen

Skriftlig 15.05.2019;Semesteroppgave innlevering 26.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesning dosent Bernt Arne Bertheussen