Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-3086 Å lede - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Ledelse

Lederatferd

Lederetikk


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav:
1 arbeidskrav (godkjent skriftlig innlevering).

Eksamen:
3 ukers individuell hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, hvor F er stryk.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 16.05.2019 innlevering 07.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger f.lekt. Tor Jørgen Schjelde
aman. Olav Harald Daae