Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-3089 Personlig lederutvikling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Lederutvikling 360-graders tilbakemelding Personlig utvikling

Hva lærer du

Når emnet er bestått skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og forståelse:

 

Ferdigheter:

 

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning.

Eksamen

Eksamen:  3 ukers individuell hjemmeeksamen teller 100%. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamen på emnet blir kun gitt ved UiT i Harstad.

Arbeidskrav: Gjennomført 360-graders tilbakemelding: skriftlig innlevering, muntlig presentasjon, aktiv deltakelse. 80% av undervisningen/forelesningen er obligatorisk.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 26.04.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger f.lekt. Tor Jørgen Schjelde