Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Grunnleggende teoriundervisning som omfatter pensumet til Pre-Flight Ground School slik det er definert av internasjonale regelverk og danner det teoretiske grunnlaget til å få soloflygingsbevis.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

Ferdigheter: Kandidaten..

Generell kompetanse: Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer.

Eksamen

8 skriftlige eksamener. Alle deleksamener må bære bestått for å få godkjent emnet. Bestått/ikke bestått.

Det kreves minst 80% oppmøte på forelesninger og øvingetimer.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS) 5 stp
Undervisning Vår 2019
Forelesning øvinglær. Nicholas Joel Tambala
øvinglær. Adrian Paul Barone
øvinglær. Christian Henry Semb Parr
øvinglær. Terje Johan Pedersen
øvinglær. Svein Erik Ditløvsen
øvinglær. Frode Holøien
øvinglær. Dag Helge Karlsen
øvinglær. Max Henrik Zierenberg
øvinglær. Adrian Moritz Zierenberg