Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-1004 Innledende flygetrening - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 1 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer. Leksjonene fører frem til første soloflyging.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-0100 Generell fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarteneller BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-1050 Fysikk for ingeniører, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

Ferdigheter:

Kandidaten..

Generell kompetanse:

Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, klasseromundervisning i flytypespesifikasjoner (teknisk kurs), og stage brief. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamensform: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

4. Rett til kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-1040 Grunnleggende Instrumentflygetrening 5 stp

Pensum

Pensum oppgis ved semesterstart.