Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-1005 Grunnleggende VFR-flygetrening - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i Luftfartsfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 2 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, grunnleggende flyging med instrumentreferanser, ¿airmanship¿, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamenstype: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakter: Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-1011 Avansert flygetrening VFR 5 stp

Pensum

Oppgis ved semesterstart.