Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-2001 ATPL-teori blokk II - 25 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder 7 av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Operational Procedures, Human Performance and Limitations, Communications, Flight Planning and Monitoring, Aircraft General Knowledge: Instrumentation, Radio Navigation, Mass and Balance.

Operational Procedures (Operasjonelle bestemmelser)

Fagområder som beskrives: ICAO Annex 6, JAR-OPS Requirements, Navigation Requirements for Long Range Flights, Special Operational Procedures and Hazards, Minimum Equipment Lists, Flight Hazards & Avoidance, Noise Abatement, Security.

Human Performance and Limitations (Menneskelige ytelser og begrensninger)

Fagområder som beskrives: Basic Aviation Physiology and Health Maintenance; Respiratory and Circulatory Systems, The Sensory System, Health and Hygiene, Basic Aviation Psychology; Human Information Processing, Human Error and Reliability, Decision Making, Avoiding and Managing Errors (Cockpit Management), Personality, Human Overload and Underload, Advanced Cockpit Automation.

Communications (Kommunikasjon)

Fagområder som beskrives: VFR and IFR Communications, Definitions, General Operating Procedures, Relevant Weather Terms, Communication Failure, Distress and Urgency Procedures, Morse Code.

Aircraft General Knowledge: Instrumentation (Generell luftfartøykunnskap: Instrumentering)

Fagområder som beskrives: Faget tar for seg tradisjonelle analoge instrumenter så vel som moderne digital instrumentering fra de forskjellige fabrikanter. I tillegg inneholder det områder som: Kompass- og gyroteori, Automatic Flight Control Systems, Warning and Recording Equipment, Powerplant and System Monitoring Instruments.

Radio Navigation (Radionavigasjon)

Fagområder som beskrives: Radio Aids, Basic Radar Principles, Area Navigation Systems, Self-contained and External-referenced Navigation Systems.

Mass and Balance (Vekt og balanse)

Fagområder som beskrives: Loading, Centre of Gravity.

Flight Planning and Monitoring (Flygeplanlegging og monitorering)

Fagområder som beskrives: Flight Plans for Cross-Country Flights, ICAO ATC Flight Plan, Practical Flight Planning, Jet Aeroplanes Flight Planning, Practical Completion and Commencement of a Flight Plan, Offshore and Remote Area Operations.


Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

Ferdigheter: Kandidaten..

Generell kompetanse: Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Eksamen

8 skriftlige deleksamener (multiple choise), en deleksamen for hvert teoriemne som inngår i kravet til ATPL-teorisertifikat.

Bestått/ikke bestått, på bakgrunn av at samtlige deleksamener er bestått.

Det kreves minst 80 % oppmøte på forelesninger og øvingetimer. Det arrangeres obligatoriske progresjonstester i hvert teoriemne, og alle må være bestått for å ta deleksamen i teoriemnet.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-2302 Ubemannede luftfartøy utenfor synsvidde 3 stp
Undervisning Vår 2019